Štípa

mariánské poutní místo

O výletu

Kousíček na sever od Zlína leží Štípa, poutní místo s jednou z nejstarších soch Panny Marie na Moravě. Věřící sem směřují snad už od 14. století. Původní gotický kostelík byl v 18. století nahrazen bohatě vyzdobeným barokním chrámem. V něm se dochovaly vzácné varhany z roku 1890, které dodnes mají kompletní mechanické spojení ze dřeva mezi klávesami a píšťalami. V 18. a 19. století kostel sloužil jako hrobka místního rodu Seilernů, hrabě Kristián August má v chrámu monumentální klasicistní náhrobek. Na kopci nad Štípou můžete přijít obdivovat unikátní větrný mlýn z roku 1860, ve kterém se mlelo ještě za druhé světové války a který si dodnes dochoval své původní technické zařízení. Otočte se do protisměru a jeďte přes Vsetín po silnici směrem na Vizovice. Ze silnice odbočte na Liptál a pokračujte na Všeminu a Slušovice, kde na kruhovém objezdu pokračujte rovně na Hvozdnou až do Štípy. Cesta trvá 40 minut.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil