Nová Říše

cenný barokní klášter

O výletu

Jeden z nejhezčích a nejcennějších klášterů Vysočiny se nachází v Nové Říši u Telče. Původně byl v roce 1211 založený jako ženský, takto ale fungoval do roku 1596, kdy zemřela poslední místní premonstrátka. Po třicetileté válce byl naštěstí obnoven, tentokrát jako mužský klášter premonstrátů, a tak funguje dodnes. Tři prohlídkové trasy po kostelu a klášterních prostorách včetně knihovny, klenotnice nebo obrazárny můžete navštívit o prázdninách denně v 9:00, 10:30, 13:30 a 15:30 (v neděli jsou pouze odpolední prohlídky, základní prohlídka 60 Kč), mimo prázdniny je nutno domluvit se alespoň 24 hodin předem. Ale umělecké památky a bohatá tradice v Nové Říši i za takovou rezervaci stojí. Vyjeďte z čerpací stanice a na první křižovatce zahněte doleva směrem na Znojmo po silnici 38. Až projedete Hladov, odbočte doprava na Novou Říši. Jízda trvá 34 minut. Přímo v Nové Říši je čerpací stanice EuroOil s dalším výletním cílem.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil