Peruc - Oldřichův dub

tisíc let starý památný strom, údajné místo setkání knížete Oldřicha s Boženou

O výletu

Nalijme si čistého vína, Přemyslovci sice byli původní „český“ panovnický rod, ale kdo je král, nepotřebuje patřit k žádnému národu. Téměř v každé generaci se sňatkem spojili s nějakou německou princeznou… Až na jednu výjimku, a tou je kníže Oldřich, který se na lovu u západočeské Peruce setkal s prostou vesničankou Boženou a rozhodl se ji pojmout za ženu. Ze svazku se později narodil slavný kníže Břetislav. V Peruci dodnes stojí nad studánkou prastarý Oldřichův dub, jehož stáří se odhaduje na 1000 let, takže je nejen jeden z našich nejstarších památných stromů, ale také není vyloučeno, že setkání opravdu pamatuje. Přestože byl nedávno poškozen vandaly, zotavuje se a zdá se, že by tu s námi ještě nějakou dobu mohl být. U místního zámku také najdete Boženinu studánku. Přejeďte most a pokračujte po silnici 247 stále dále až do Libochovic, kde odbočte na silnici 237 do Peruce. Jízda trvá 34 minut. Přímo v Peruci také najdete čerpací stanici EuroOil s dalším výletním cílem.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil