Tiské stěny

rozsáhlé pískovcové skalní město

O výletu

Nejsou tak slavné jako třeba Hřensko, ale Tiské stěny jsou kouzelné místo a také mají dlouhou tradici turistiky. Už v 19. století se sem chodilo, jak dokládají záznamy v turistických průvodcích, kde jsou dokonce dány jednotlivým skalám nejrůznější přezdívky podle jejich tvaru - třeba Slon, Medúza nebo Skřítek. Některé z nich byly tak přiléhavé, že se zachovaly dodnes. Stěny nad Tisou se tradičně rozdělují na Malé a Velké, oba celky propojuje 2 km dlouhá naučná stezka. Jsou také populární mezi horolezci, na stěnách je velké množství lezeckých cest nejrůznějších obtížností. Vyjeďte z čerpací stanice doprava a držte se ve směru na Prahu, resp. dálnici D8, po které jeďte směrem na Drážďany. Sjeďte exitem 80 a pokračujte po silnici 13 do Libouchce, kde už uvidíte odbočku na Tisou. Jízda trvá 24 minut. V Ústí nad Labem jsou ještě dvě další čerpací stanice EuroOil s výletními cíli.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil