Panská skála

unikátní čedičový skalní útvar

O výletu

Kdyby tam v 18. století nebyl lom, asi by se na to nepřišlo. Řeč je o Panské skále, takřečených kamenných varhanách u Kamenického Šenova. Je to naše nejslavnější geologická památka. Fascinující útvar černého čediče, který je dělen do stejně velikých, pěti- až šestiúhelníkovitých pravidelných hranolů, má na svědomí fenomén, kterému se říká sloupcová odlučnost. Většinou tyto formace vznikly vulkanickou činností v třetihorách. Láva velmi pomalu stoupala z hlubin zemské kůry na povrch, spolu s tím chladla. Jak možná znáte z chemie, když něco pomalu tuhne, je větší vůle, aby se to během toho procesu seřadilo do krystalických mřížek, zde do pěti- nebo šestibokých sloupců. Ze skály je také hezká vyhlídka na Šenov. Otočte se do protisměru a jeďte podél Labe do Děčína, kde odbočte na silnici 13 do České Kamenice a Kamenického Šenova, popř. Nového Boru. Odbočka na Panskou skálu je za Kamenickým Šenovem. Jízda trvá 40 minut.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil