Zubrnice

Muzeum v přírodě / skanzen

O výletu

Už jen kvůli té krásné krajině Českého středohoří tam musíte jet – a to je Zubrnice opravdu krásný skanzen (út-ne, 9-17 h, 100 Kč). Jeho jádro tvoří místní statek čp. 61 s původním zařízením, náčiním i nářadím, do vesnice byly přenášeny památné chalupy z celého Středohoří a Podkrušnohoří. Moderní skanzen ale není jen nějakým hřbitovem vesnické architektury, muzeum vytváří i živý program související s hospodářskými a náboženskými tradicemi, a to nejen podle ročního období. Zubrnice je unikátní také tím, že je skanzenem vlastně i místní nádraží, ve kterém se nachází železniční muzeum. Vyjeďte z čerpací stanice na hlavní silnici a dejte se po ní doprava. Jeďte po silnici 261 směrem na Ústí nad Labem. Až dojedete do Malého Března, odbočte doleva do Zubrnice. Jízda trvá 23 minut. V Ústí nad Labem jsou dvě další čerpací stanice EuroOil s výletními cíli.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil