Sázavský klášter

ruina významného kláštera českého středověku

O výletu

Svatí Cyril a Metoděj zavedli na Velké Moravě slovanskou liturgii. Ta u nás ale pokračovala i po zániku tohoto státu. Okolo roku 1032 založil svatý Prokop na řece Sázavě benediktinský klášter, pěstující tuto tradici, a k jeho ovládnutí latinskou stranou došlo až koncem století. Zlatou éru, ze které se zde dochovalo mnoho cenného, klášter zažil za Karla IV., který dokonce slovanskou liturgii obnovil. Stejně jako mnohé další kláštery byla i Sázava zrušena za reforem Josefa II. v 18. století. Dnes můžete na prohlídce (út-ne 10-15 h, v červnu do 16:45, o prázdninách do 17:15, 100 Kč) spatřit základy románského kostela, nikdy nedostavěný gotický chrám, jehož špičaté oblouky stojí pod modrou oblohou, barokní kostel s kryptou, ve které spočívají ostatky svatého Prokopa, středověké rukopisy a mnoho dalšího. Otočte se do protisměru a pokračujte po silnici 106 do Benešova. Odtamtud pokračujte na silnici 110, která vede až do Sázavy. Jízda trvá 41 minut.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil