Soutok Vltavy a Sázavy

vyhlídka Orlí hnízdo

O výletu

Jedete do Prahy? Můžete trochu zpomalit? Udělejte si zajížďku na krásné místo. Na konci 10. století vznikl na ostrově uprostřed Vltavy, těsně před soutokem se Sázavou, benediktinský klášter. Záhy na ostrohu nad soutokem začalo vznikat i městečko. Klášter ani osada nepřežily rabování braniborských hord roku 1278, dnes už jsou na ostrohu vidět jen zbytky valů a z ptačí perspektivy dobře rozeznatelné základové románské zdivo kláštera. Ale člověk na té hezké vyhlídce může chvíli stát, kochat se výhledem na oba krásné kaňony. Archeologické naleziště také popisuje 7 infopanelů. Opusťte dálnici dalším výjezdem (exit 18) a pokračujte do Čisovic a stále rovně po téže silnici přes Bratřínov a Bojanovice. Těsně za Bojanovicemi odbočte šikmo doprava na neznačenou silničku do Masečína, přes který pokračujte stále rovně až do Štěchovic, kde přejeďte most, vyjeďte nahoru do Hradištka a za rybníčkem zahněte doleva, u zámku odbočte šikmo doleva na ulici K Sekance a stále rovně až na ostroh. Jízda tam trvá 35 minut a na Smíchov je to odtamtud tři čtvrtě hodiny.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil