Kladrubský hřebčín

nejnovější český příspěvek do katalogu světového dědictví UNESCO

O výletu

Spolu s hornickou krajinou je to náš nejnovější příspěvek do světového dědictví UNESCO! A právem, Kladrubský hřebčín je jeden z nejstarších na světě (oficiálně založen 1563), do dneška přetrval chov plemenných kočárových koní, architektura, ale hlavně krajina se svými jezdeckými cestami, pastvinami a lesy. Můžete si prohlédnout samotné koně ve stájích (út-ne, 10-16 h, 200 Kč), ale také navštívit zámeckou expozici, podívat se do kočárovny, lesovny nebo vyšplhat na rozhlednu nad areálem. Vstupenky je dobré si předem rezervovat na www.nhkladruby.cz. Otočte se do protisměru a projeďte Pardubicemi směrem na silnici 2 směrem na Kutnou Horu a Přelouč. V Přelouči odbočte doprava na silnici 333 do Lázní Bohdaneč. V Březích odbočte doleva na Sopřeč a vzápětí doleva na Kladruby. Jízda trvá 41 minut. Nejbližší čerpací stanice EuroOil s dalším výletním cílem je na druhém břehu po proudu Labe v Chvaleticích.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil