Papírenské muzeum Velké Losiny

nejstarší funkční papírna ve střední Evropě

O výletu

Naše země je plná starých památek, ale nemá moc nepřetržitých tradic. O to cennější je ruční papírna ve Velkých Losinách, kterou založil šlechtický rod Žerotínů už na konci 16. století a dodnes nepřetržitě vyrábí ruční papír. Zároveň slouží jako muzeum, kde vám všechny fáze tradiční výroby vysvětlí na prohlídce (denně 9-17 h, o prázdninách 9-18 h, 110 Kč). V hlavní turistické sezóně je možné si výrobu papíru vyzkoušet. Ve Velkých Losinách se také nachází renesanční zámek, spojený s nechvalně známými čarodějnickými procesy, a malé lázně se sirnou vodou. Dejte se po hlavní silnici dolů skrz Rudu až do Olšan, kde na křižovatce se silnicí 11 zahněte doleva. Pokračujte po této silnici přes Šumperk až do Rapotína, kde už uvidíte odbočku na Losiny. Jízda trvá 33 minut. Nejbližší další čerpací stanice EuroOil s novým výletním cílem pro vás je v Šumperku.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil