Bouzov

romantický hrad

O výletu

Na konci 17. století se tento hrad dostal do majetku Řádu německých rytířů – právě včas, když šlechta přestávala mít o hrady poslední zbytky zájmu a ty se stávaly zříceninami. Kolem roku 1900 pak řád pod velmistrem arcivévodou Evženem Habsburským hrad přestavěl do dnešní romantické podoby, která od té doby okouzlila nejen turisty, ale i české, a dokonce italské pohádkové filmaře. Ze stejné doby jsou i interiéry hradu, po kterých se můžete vydat v několika různých prohlídkách (denně 9-16 h, o prázdninách až do 17 h, 200 Kč). Pod hradem je areál historické zábavy s prezentací středověkých zbraní a dalšími atrakcemi. Vyjeďte z čerpací stanice a na prvním semaforu v Olomouci se dejte doleva a první ulicí doprava. Objeďte blok a vraťte se na hlavní ulici, jeďte zpátky ven z Olomouce na dálnici D35. Sjeďte exitem 240 do Loštic a tam odbočte doleva na Obectov a dále Podolí, kde zahněte doprava do Bouzova. Jízda trvá půl hodiny.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil