Mladečské jeskyně

jeskyně

O výletu

Nebudete první, kdo bude objevovat krásy této krápníkové sluje u Litovle. Když byly Mladečské jeskyně v 19. století objeveny, našlo se tam 31 000 let staré rituální pohřebiště cromagnonského člověka s mnoha kostrami lidí i zvířat. Místní kras má tedy oproti Koněprusům nebo Punkvě ještě další rozměr. V názorné expozici s figurínami se dozvíte o rituálním pohřbívání v pravěku. Kolem kopce Třesína, do kterého se Mladečské jeskyně zavrtávají, vede necelých 5 km dlouhá naučná stezka, která je vhodným doplňkem k návštěvě podzemí. Za návštěvu stojí i nedaleká chráněná krajinná oblast Litovelského Pomoraví s historickým městem Litovlí. Jeďte přes Prostějov na dálnici D35 a po ní kolem Olomouce a Litovle. Sjeďte exitem 245. Mladeč s jeskyněmi je přímo u dálnice. Jízda trvá 34 minut, další čerpací stanice EuroOil s výletními cíli můžete najít v Olomouci.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil