Bučovice

originální renesanční zámek

O výletu

Většina renesančních zámků u nás jsou vlastně gotické hrady pouze renesančně rekonstruované, jen vzácně najdete původní stavbu, jako jsou Bučovice. Ty navíc projektoval Ital Jacopo de Strada, sám správce uměleckých sbírek Rudolfa II.! Hlavní okruh (út-ne, 9-16 h, 130 Kč) je nádherně dochovaným příkladem pozdně renesančních interiérů, zejména vyniká tzv. Zaječí pokoj s vymalovanými scénami ze světa naruby, kde zajíci loví lidi, válčí s psy a jejich královský pár hoduje u velkého stolu. V zámku je také zajímavá výstava o světě renesanční moravské šlechty. Vyjeďte z čerpací stanice, dejte se na křižovatce doleva a jeďte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na křížení dálnic 230 odbočte na dálnici D46 směr Olomouc, sjeďte z ní exitem 2 do Vyškova. Ve městě vyjeďte z obou kruhových objezdů třetím výjezdem a pokračujte po silnici 431 až do Bučovic.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil