důl Michal

hornický skanzen

O výletu

V dolu Michal se těžilo uhlí 150 let – od poloviny 19. století až do nedávné minulosti. Za tu dobu se technologie těžby jen málo změnila, a tak když přišel poslední pracovní den na šachtě, stačilo ho jen popsat pro návštěvníky a nechat jako muzeum, kde uvidíte cestu horníka od šaten až k těžební jámě. Ve skanzenu zavřeného dolu uvidíte expozici důlního měřičství, kancelář geologa nebo dispečink. Postupně tak proniknete do celého příběhu, kterým těžba černého uhlí byla a na pár posledních místech ještě stále je. Vyjeďte z čerpací stanice ve směru jízdy po silnici 465 a pokračujte po dálnicích D11 a dále D1 do Ostravy. Opusťte D1 na exitu 361, dále se dejte na kruhovém objezdu rovně směrem na Frýdek-Místek a na další křižovatce odbočte směr Centrum a na další křižovatce ještě jedou doprava na Českobratrskou ulici. Přejeďte most a pokračujte kolem fotbalového stadionu. Za čerpací stanicí EuroOil (kam se případně můžete vydat pro další výletní cíl) odbočte doleva na ulici Čs. armády, která vás dovede až k dolu. Jízda trvá 29 minut.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil