halda Ema

dohořívající těžební halda s výhledem na Ostravu

O výletu

Jste poprvé v Ostravě? Nebo snad už tak dlouho, že potřebujete změnit perspektivu? Halda hlušiny Ema byla založena někdy před rokem 1920. V šedesátých letech se její nitro vznítilo a prohořením se zatím snížila o celých osm metrů, ale stále jsou z ní nádherné výhledy na celé město. Dodnes teplota uvnitř haldy dosahuje 1500 °C, což dává vzniknout novým vzácným nerostům. Na vrcholu žije teplomilná fauna a flóra a ze země vystupuje viditelný kouř. Pokračujte po silnici č. 58 do Ostravy, na křižovatce se silnicí č. 11 zahněte doprava směrem na Havířov. Přejeďte řeku Ostravici a odbočte doleva na Frýdeckou ulici. Pokračujte až k semaforům, kde zahněte doprava na Těšínskou ulici. U dalšího semaforu zahněte doleva podél hřbitova a dále, dokud na levé straně neuvidíte cestu zahrazenou závorou. Hned za odbočkou je na levé straně odpočívadlo, kde můžete odstavit auto a pokračovat za závorou po žluté značce až na haldu. Jízda trvá 28 minut. V Ostravě jsou další tři čerpací stanice EuroOil s výletními cíli.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil