ptačí pozorovatelna na Kozmických lukách

věž uprostřed chráněných mokřadů s pozorovatelským stanovištěm

O výletu

V 60.–80. letech poznamenalo českou krajinu narovnávání toků a vysoušení mokřadů. Ano, bylo možné hospodařit na dosud nevyužitých plochách. V dobách sucha a přívalových dešťů se ale ukazuje, že krajina na mnoha místech ztratila schopnost zadržovat vodu. Proto dnes přichází opačný trend. Kozmické louky byly v roce 2014 obnoveny jako mokřad s tůněmi, které nejen zadrží vodu, ale poskytnou i domov mnoha druhům ptáků, žab a hmyzu. Celý ekosystém se také otevírá návštěvníkům – uprostřed luk je sedmimetrová pozorovatelna, ke které vede chodník s naučnou stezkou. Pokračujte po Michálkovické ulici směrem do centra Ostravy. Za řekou odbočte doprava na Sokolskou třídu, kde nadjedete dálnici. Pokračujte stále rovně po silnici 56 do Ludgeřovic, Hlučína a Kozmic, kde u hřbitova zahněte doleva a jeďte téměř až k mostu přes řeku Opavu. Zaparkujte a pokračujte pěšky po cestě, která začíná na pravé straně, až k ptačí pozorovatelně. Jízda trvá 21 minut.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil