Liebigovo městečko v Liberci a kolonie Domovina

zahradní město textilního fabrikanta, zajímavý urbanistický soubor

O výletu

Liberec během průmyslové revoluce proslul hlavně svými textilními fabrikami, spojenými zejména s továrnickou rodinou Liebiegů. Podobně jako Baťové ve Zlíně Liebiegové ovlivnili tvář města. Na vrchu Perštýn vzniklo na začátku 20. století malebné zahradní městečko pro tovární zaměstnance, seskupené kolem náměstí Pod Branou. Sídliště, které je krásně zasazené do složitého terénu, se dodnes zachovalo v takřka původní podobě. Pokud se chcete zasnít nad atmosférou Liberce před sto lety a obdivovat promyšlené městské plánování, není lepší místo. Jeďte po hlavní silnici 290 kolem Frýdlantu a dále po silnici 13 do Liberce, kde se napojte na dálnici do Prahy. Sjeďte z ní exitem 21 směrem do centra. Na křižovatce typu T odbočte doprava, první ulicí doleva, na další T křižovatce doprava. Třetí odbočkou doleva (Mikulášská ulice) dojedete na náměstí Pod Branou. Jízda trvá 36 minut. V Liberci a okolí je 6 čerpacích stanic EuroOil, u kterých můžete najít další výletní cíle.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil