vodní nádrž Les Království

romantická přehradní hráz v historizujícím stylu

O výletu

Může za to ta obrovská povodeň na Labi v roce 1897 – kvůli ní bylo rozhodnuto o stavbě vodní nádrže nad Dvorem Králové. Stavba se trochu protáhla (1910–1919), a to kvůli 1. světové válce, ale čím déle ta pískovcová hráz stála, tím krásnější lidem připadala. Koruna hráze je totiž ozdobena dvěma pseudogotickými branami s věžemi a ve stejném duchu jsou i okolní související budovy. Není divu, že se místo technického označení Bílá Třemešná nebo Těšnov vžilo „Les Království“ (což je skutečný a starý název pro polesí za přehradou) – skutečně totiž připomíná nějakou pohádkovou říši za devatero horami. A vykoupat se tam dá také. Vyjeďte z čerpací stanice a pokračujte přes Smiřice na křižovatku se silnicí 33, kde odbočíte doprava směr Náchod. V Jaroměři odbočte doleva po silnici 37 do Dvora Králové, kde sledujte značení na Vrchlabí po silnici 299. Za městem dojedete k přehradní hrázi. Jízda trvá 35 minut.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil