Bošilec

středověký most

O výletu

„Na tom bošileckým mostku, hrály tam dvě panny v kostku…“ Určitě tu jihočeskou lidovou písničku znáte. Dodnes není vlastně jasné, který z bošileckých mostů to vlastně má být. Jestli ten středověký, který se nachází ve vsi u hráze Bošileckého rybníka, nebo ten barokní z 18. století, po kterém nedaleko od vsi vedla císařská silnice do Prahy, a to vlastně až do roku 1992, kdy byla teprve přesunuta o kus vedle. Bošilec a ještě 2 km vzdálený Dynín jsou vesnické památkové zóny se spoustou historických stavení. V Bošilci je také kostel sv. Martina s kuriózní kazatelnou ve tvaru velrybí tlamy. Otočte se do protisměru a jeďte do Tábora. Na mimoúrovňové křižovatce zahněte směrem na dálnici D3, po které dále pokračujte ve směru na Č. Budějovice. Sjeďte z ní na exitu 107 a vzápětí odbočte doprava na silnici 603 kolem Horusic. Po pravé straně uvidíte věžový vodojem a brzy za ním barokní mostek. Do samotného Bošilce je odbočka nalevo kousek dál. Nejbližší čerpací stanice EuroOil s dalšími výletními cíli jsou ve Veselí a v Lomnici nad Lužnicí.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil