Mítov

vesnická památková zóna

O výletu

Na jižním konci Brd leží vesnice Mítov, ve které se dochoval cenný soubor lidové architektury. Mezi podbrdskými roubenkami z 18. a 19. století v této vesnické památkové zóně vyniká roubený patrový mlýn s pavlačí a se zachovaným vnitřním zařízením a mlýnským kolem. Mlít se zde přestalo v roce 1926 a od roku 1953 je objekt chráněn státem. Ve vesnici je také ranč Bílá Skála, ve kterém můžete ustájit svého koně, a pokud žádného nevlastníte, alespoň si na jednom chvíli zajezdit. Vyjeďte z areálu a na hlavní silnici se dejte doprava do Bělčic, kde odbočte doprava do Hvožďan, kde zahněte doprava po silnici 176 do Starého Smolivce, odkud sledujte značení do Radošic, kde na křižovatce zahněte doprava po silnici 177. Za Novými Mitrovicemi je odbočka doprava na Mítov. Jízda trvá 32 minut. Další čerpací stanice EuroOil s výletními cíli najdete v Plzni.

Odkaz na Mapy.cz

Nejbližší čerpací stanice eurooil