Pravidla akce „Tady začíná dobrodružství“

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěžní a odměnové akce „Tady začíná dobrodružství“ (dále jen „soutěž“).

 1. ORGANIZÁTOR
  1. Organizátorem a současně pořadatelem akce je společnost ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 60193531 (dále jen „organizátor“).
 2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE
  1. Akce bude probíhat na území České republiky, a to od 1. 5. 2021 0:00:00 do 31. 5. 2021 23:59:59 (dále také jako „doba trvání akce“) na všech čerpacích stanicích EuroOil a webových stránkách www.soutezeurooil.cz.
  2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodu prodloužit či zkrátit dobu trvání akce, změnit pravidla akce anebo akci zrušit.
  3. Po celou dobu trvání akce bude organizátor k dispozici pro případné dotazy na e-mailové adrese marketing@ceproas.cz.
 3. VÝHRY V AKCI – SOUTĚŽ A ODMĚNY
  1. Výhry v soutěži získají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly pro získání stanovených výher. Výherci týdenních výher, hlavní výhry a výher za fotografie budou zveřejněni na webové stránce www.soutezeurooil.cz.
  2. Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

   Hlavní výhra:

   60 x poukázky na nákup paliva na čerpacích stanicích EuroOil v hodnotě 1 000,- Kč/poukázka, tj. 60 000,- Kč celkem v poukázkách na nákup paliva pro hlavního výherce. Hlavní výhra bude vyplacena jednomu výherci za dobu trvání soutěže.

   Týdenní výhry:

   20 x poukázky na nákup v eshopu mall.cz v hodnotě 5.000,-Kč/poukázka, tj. 100 000,-Kč celkem v poukázkách eshopu mall.cz pro celou dobu trvání soutěže. Každý z týdenních výherců obdrží poukázku na 5.000,-Kč.
   20 x poukázky na nákup paliva na čerpacích stanicích EuroOil v hodnotě 1000,-Kč/poukázka, tj. 20.000,-Kč celkem v poukázkách na nákup paliva pro celou dobu trvání soutěže. Každý z týdenních výherců obdrží poukázku na 1.000,-Kč.

   Výhry za fotografie:

   10 x poukázky na nákup paliva na čerpacích stanicích EuroOil v hodnotě 2.000,-Kč/poukázka, tj. 20.000,-Kč celkem v poukázkách na nákup paliva pro celou dobu trvání soutěže. Každý z výherců za fotografie obdrží poukázku na 2.000,-Kč.
  3. Do akce jsou vloženy tyto odměny za nákupy (do vydání zásob):
   Brožurky her pro děti, samolepky na auto, plechovky nápoje PEPSI
 4. NÁROK NA ODMĚNU ZA NÁKUP
  1. Plechovka nápoje PEPSI – každý zákazník, který nakoupí v době trvání akce na čerpacích stanicích EuroOil alespoň 20 litrů paliva (benzin nebo nafta), dostane jako odměnu plechovku nápoje PEPSI zdarma (do vydání zásob)
  2. Knížka her pro děti nebo samolepa – každý zákazník, který nakoupí v době trvání akce na čerpacích stanicích EuroOil alespoň 20 litrů paliva (benzin nebo nafta) a zároveň zaplatí Kartou EuroOil, bude si moci vybrat jako dárek zdarma knížku her pro děti nebo samolepu (do vydání zásob)
  3. Nárok na odměnu nemají zákazníci vybraných čerpacích stanic EuroOil – D1 Loket, Přerov – Tovární, Havlíčkův Brod - Strojírenská
 5. ÚČAST V SOUTĚŽNÍ ČÁSTI
  1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která v době konání akce nakoupí alespoň 20 litrů paliva (benzín nebo nafta) a zároveň zaregistruje svoji účtenku z čerpací stanice EuroOil do soutěže vyplněním všech položek formuláře na webových stránkách www.soutezeurooil.cz (dále jen „soutěžní registrace“). Číslo účtenky je unikátní 15místné číslo, nacházející se v horní části účtenky.
  2. Provedení každého soutěžního nákupu opravňuje soutěžícího k provedení nejvýše jedné soutěžní registrace. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, ale vždy s novým číslem účtenky. Maximální počet soutěžních registrací je omezen na čtyři registrace na soutěžícího na den.
  3. U každé přijaté soutěžní registrace jsou kromě čísla účtenky ze soutěžního nákupu evidovány i následující informace:
   • e-mailová adresa zadaná do soutěžního formuláře,
   • datum a přesný čas přijetí soutěžní registrace do databáze organizátora.
  4. Organizátor neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení soutěžních registrací. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla soutěže. Na osoby ze soutěže vyloučené se nahlíží, jako by se soutěže nezúčastnily. O vyloučení soutěžní registrace nebo osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.
  5. Organizátor není odpovědný za případnou technickou poruchu na zařízeních třetích stran.
  6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s tím, aby mu organizátor zasílal informace týkající se soutěže a jeho účasti v ní na e-mailovou adresu zadanou při soutěžní registraci.
  7. Po dobu trvání soutěže se soutěže může účastnit s identickou e-mailovou adresou pouze jeden soutěžící.
  8. Soutěžní nákupy lze v průběhu trvání soutěže opakovat a do soutěže se lze registrovat s identickou e-mailovou adresou vícekrát, ovšem pokaždé s jinou účtenkou. Tatáž fyzická osoba může získat po dobu trvání soutěže více výher.
  9. Soutěže o deset nejhezčích fotografií se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která na svůj osobní profil na sociální síti Facebook nebo Instagram umístí v době konání soutěže fotografii s označením #soutezeurooil.
  10. Každá osoba se může soutěže o deset nejhezčích fotografií účastnit opakovaně.
  11. Vzniknou-li pochybnosti, zda soutěžící dodržel soutěžní pravidla, je organizátor oprávněn si od daného soutěžícího vyžádat součinnost pro ověření. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti nebo prokázání porušení soutěžních pravidel bude soutěžící ze soutěže vyloučen.
  12. Do soutěže se nemohou zapojit zákazníci s účtenkou z čerpací stanice D1 Loket.
 6. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI
  1. Týdenní výhry budou soutěžícím přidělovány v týdenní frekvenci, hlavní výhra a fotografická soutěž budou vyhlášeny po ukončení soutěže.
  2. Týdně přidělované výhry, tedy 5x poukaz na tankování na čerpacích stanicích EuroOil v hodnotě 1 000 Kč a 5x poukaz do eshopu mall.cz v hodnotě 5 000 Kč, jsou přidělovány na základě tzv. šťastných chvilek, tedy výherních okamžiků s přesností na vteřiny, podle kterých jsou určeni výherci. Tím se stane odesílatel webové registrace, která je do systému organizátora doručena v okamžiku „šťastné chvilky“ nebo jako první po uplynutí okamžiku „šťastné chvilky“. Ke každé konkrétní „šťastné chvilce“ je přiřazena konkrétní výhra.
   Týdny jsou definovány v těchto intervalech:
   • První týden: od 1.5. 0:00:01 do 7.5. 23:59:59,
   • Druhý týden: 8.5. 0:00:01 do 14.5. 23:59:59,
   • Třetí týden: 15.5. 0:00:01 do 21.5. 23:59:59,
   • Čtvrtý týden: 22.5. 0:00:01 do 28.5 23:59:59.
  3. Pro hlavní výhru, tedy poukazy na tankování na čerpacích stanicích EuroOil v celkové hodnotě 60 000 Kč, je stanovena tzv. šťastná chvilka, tedy výherní okamžik s přesností na vteřiny, podle kterého je určen výherce. Tím se stane odesílatel webové registrace, která je do systému organizátora doručena v okamžiku „šťastné chvilky“ nebo jako první po uplynutí okamžiku „šťastné chvilky“. Šťastná chvilka je definována v intervalu od 1.5. 0:00:01 do 31.5. 23:59:59.
  4. O své týdenní výhře bude soutěžící vyrozuměn organizátorem ihned po provedení výběru výherce, a to prostřednictvím tzv. webové hlášky. Soutěžící bude dále kontaktován na e-mailové adrese, který byl zadána při soutěžní registraci. Soutěžící je povinen v souladu s instrukcemi ve zprávě sdělit veškeré údaje nezbytné pro vypořádání výhry, tedy zejména své jméno, příjmení a doručovací adresu na území České republiky.
  5. O výhře hlavní výhry bude soutěžící informován po ukončení soutěže, a to prostřednictvím emailu, který byl zadán při soutěžní registraci. Soutěžící je povinen v souladu s instrukcemi ve zprávě sdělit veškeré údaje nezbytné pro vypořádání výhry, tedy zejména své jméno, příjmení a doručovací adresu na území České republiky.
  6. Organizátor soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím kopie osobního dokladu doložil, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra předána.
  7. Pokud výherce nesplní podmínky uvedené v bodech 6.4, 6.5, 6.6 je ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že soutěžícímu zanikne nárok na výhru, je místo něj vybrán náhradník, kterým se stává v případě „šťastných chvilek“ soutěžící, který poslal soutěžní registraci jako další následující v pořadí.
  8. Po ukončení soutěže vybere odborná porota složená ze zaměstnanců organizátora autory deseti nejhezčích fotografií, které byly v době konání soutěže zveřejněny na sociální síti Facebook nebo Instagram s označením #soutezeurooil. Vybírat bude z těch, kteří splní všechna pravidla soutěže.
  9. Po výběru deseti nejhezčích fotografií budou výherci ihned kontaktováni soukromou zprávou v sociální síti Facebook a Instagram a vyzváni ke sdělení emailové adresy, jména a příjmení. Na email bude zaslán elektronický kupón s výhrou. Sdělení emailové adresy je nutné pro získání výhry. Pokud výherce nesdělí svoji e-mailovou adresu, výhra se neudělí.
  10. Na vypořádání všech výher má organizátor čas do 30. června 2021.
  11. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti ČEPRO, nájemci a obsluha čerpacích stanic EuroOil, zaměstnanci zúčastněných dodavatelů a agentur, a to včetně rodinných příslušníků.
 7. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Výhrou v soutěži nevzniká nárok na poskytnutí náhrady za hmotnou výhru formou finančního či jiného plnění.
  2. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
  3. Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži a užíváním výhry.
  4. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmi to pravidly.
  5. Dotazy k soutěži lze zasílat soukromou zprávou organizátorovi přes Facebook nebo na email marketing@ceproas.cz.
 8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Soutěžící uděluje vstupem do soutěže společnosti ČEPRO, a.s. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a korespondenční adresa za účelem vyhodnocení soutěže, distribuce výher, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži; po splnění účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“), jakož i uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním zprávy na e-mail: soutez@soutezeurooil.cz. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Odvolání souhlasu během doby trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže.
  2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem.
  3. Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s uveřejněním jména svého facebookového profilu a soutěžní fotografie ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách organizátora, zejména za účelem vyhlášení výherců a k propagačním účelům.
  4. V souvislosti se zpracováním osobních údajů soutěžícího ze strany organizátora může soutěžící uplatňovat následující práva:
   • právo na přístup k osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které organizátor o soutěžícím zpracovává;
   • právo na opravu a doplnění osobních údajů v případě, že soutěžící zjistí, že organizátor o jeho osobě zpracovává nesprávné nebo nepřesné osobní údaje;
   • právo na výmaz osobních údajů. Na žádost soutěžícího může organizátor za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat osobní údaje soutěžícího;
   • právo na omezení zpracování osobních údajů soutěžícího;
   • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
   • právo odvolat udělený souhlas;
   • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje:

V případě dotazů či žádostí týkajících se této soutěže nás můžete kontaktovat:

 • e-mailem: marketing@ceproas.cz
 • poštou na adresu ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

V Praze dne 1.5. 2021